Company’s Vision

Gweledigaeth y Cwmni

Mae JDL yn ymroddedig i ddatblygu technolegau a chynhyrchion newydd, gan ddarparu'r cynhyrchion a'r gwasanaethau gorau i'w gleientiaid, a diogelu'r amgylchedd gyda'r galon fwyaf diffuant.

gweld mwy

Technoleg a Chymhwysiad FMBR

Mae technoleg FMBR yn dechnoleg trin carthffosiaeth a ddatblygwyd yn annibynnol gan JDL.Mae FMBR yn broses trin dŵr gwastraff biolegol sy'n tynnu carbon, nitrogen a ffosfforws ar yr un pryd mewn un adweithydd. Mae derbyniadau yn datrys yr "effaith gyfagos" yn effeithiol. Llwyddodd FMBR i actifadu'r dull ymgeisio datganoledig, ac fe'i defnyddir yn helaeth mewn triniaeth garthffosiaeth ddinesig, triniaeth garthffosiaeth wledig ddatganoledig, adfer trothwy, ac ati.

gweld mwy

Datganiad Newyddion a Phrosiect